5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie im. gen. bryg. prof. dr hab. med. Mariana Garlickiego

Reprezentant: 
płk mgr Ireneusz Makulski
Numer telefonu: 
12 630 80 02
Numer faksu: 
12 630 80 03
Logo lub avatar użytkownika - 5 Wojskowy Szpital Kliniczny  z Polikliniką SPZOZ w Krakowie im. gen. bryg. prof. dr hab. med. Mariana Garlickiego

5  Wojskowy   Szpital   Kliniczny z   Polikliniką SP ZOZ w Krakowie to nowoczesny Zakład Leczniczy w zabytkowych obiektach pawilonowych rozmieszczonych na terenach parkowych, wybudowany w latach 1905-11 ze składek społeczeństwa Krakowa. Od roku 1918 niesie pomoc medyczną polskiemu wojsku oraz mieszkańcom Krakowa i Małopolski.

Szpital zapewnia szeroki zakres usług medycznych: wysokospecjalistyczną opiekę medyczną w komfortowych warunkach w klinikach, klinicznych oddziałach i oddziałach leczniczych; badania diagnostyczne w nowoczesnych zakładach i pracowniach; opiekę medyczną w specjalistycznych przychodniach, poradniach i gabinetach. Opiekę nad pacjentami sprawuje doświadczony personel lekarski i pielęgniarski. W ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczy bezpłatnie pełny zakres wysokospecjalistycznych usług w zakresie lecznictwa zamkniętego i otwartego.

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - SP ZOZ położony jest w Centrum Krakowa przy ul. Wrocławskiej 1-3, w sąsiedztwie węzła komunikacyjnego Nowy Kleparz. Powierzchnia zajmowana przez szpital obejmuje zielone tereny parkowe, drogi oraz budynki szpitalne, administracji i logistyki.

Miasto Kraków, które jest siedzibą szpitala, jest ośrodkiem administracyjnym województwa małopolskiego, jest także dużym ośrodkiem przemysłowym oraz centrum naukowo - kulturalnym, zamieszkałym przez 759 tys. ludzi (2002). Położenie geograficzne miasta powoduje, że jest też bardzo dużym węzłem komunikacyjnym drogowym i kolejowym, posiada również porty lotniczy i rzeczny.