Boni Fratres Cracoviensis Sp. z o. o. Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie

Reprezentant: 
Dorota Puka
Numer telefonu: 
12 37 97 120
Logo lub avatar użytkownika - Boni Fratres Cracoviensis Sp. z o. o. Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie

Jesteśmy tu, by zgodnie z wielowiekową bonifraterską tradycją służyć pomocą medyczną i wsparciem duchowym wszystkim chorym i cierpiącym bez względu na ich wyznanie, status społeczny i pochodzenie.

Stwarzając naszym Pacjentom atmosferę spokoju, bezpieczeństwa i zaufania, zapewniamy zarówno wysoki standard świadczonych usług medycznych, jak też poszanowanie praw, intymności i godności każdego chorego. Zaufaj nam, jesteśmy tu, by Ci pomóc