Krakowski Szpital Specjalistyczny im. J. Pawła II

Reprezentant: 
Grzegorz Fitas
Numer telefonu: 
12 614 20 02
Numer faksu: 
12 614 22 66
Logo lub avatar użytkownika - Krakowski Szpital Specjalistyczny im. J. Pawła II

W roku 1997 byliśmy uczestnikami najważniejszego wydarzenia w historii naszego Szpitala – wizyty Papieża Jana Pawła II. Teraz, poprzez duchową łączność z tamtymi wydarzeniami i nadanie nowego wymiaru ludzkiemu cierpieniu, jeszcze bardziej doceniamy dar Myśli i Słowa Ojca Świętego, które wciąż wzbogacają naszą pracę i nadają jej nowy sens. Jan Paweł II zawsze będzie w najwdzięczniejszej pamięci i serdecznych myślach – tu, w Szpitalu Swego Imienia. Nasz Szpital, zgodnie z zasadami programu Szpital 2000, realizuje motto: PO PIERWSZE PACJENT. Oznacza to w praktyce rzeczywistą podmiotowość chorego. To właśnie w trosce o komfort pacjentów wprowadziliśmy system zarządzania jakością oraz zwiększamy dostępność do wysokospecjalistycznej diagnostyki oraz terapii. Głębokie zmiany, które wprowadzamy, służą dostosowaniu struktury organizacyjnej Szpitala do nowych zadań. Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie jest liderem w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii w służbie pacjenta. Służy temu, konsekwentnie wdrażana, idea cyfrowego szpitala. Nie zapominamy o naszych korzeniach, ale jednocześnie jesteśmy ukierunkowani na spełnienie oczekiwań, jakie stawiane są wobec nowoczesnego ośrodka medycznego na miarę Szpitala-Pomnika Jana Pawła II. Certyfikaty jakości, zdobywane wyróżnienia i nagrody, przyznawane przez niezależne gremia, o których możecie Państwo przeczytać w informatorze – są potwierdzeniem słusznie obranego kierunku rozwoju. Szpital przywiązuje wielką rolę do działań zapobiegawczych – prewencja i innowacyjne leczenie niosą nadzieję na zmniejszenie cierpień chorych. Autorski projekt „Pomoc i Nadzieja” dedykowany dwóm wielkim Świętym postaciom, z jakimi związana jest historia Szpitala zmierza do odnowienia misji Szpitala i stworzenia jednolitej koncepcji Centrum Zdrowia łączącego nowoczesną infrastrukturę naukowo-badawczą, edukacyjną i leczniczą. Na oddanej do Państwa dyspozycji stronie Szpitala znajdą Państwo m. in. szczegółowy opis naszych jednostek leczniczych, ich możliwości i zakres terapeutyczny oraz przedstawienie kierujących nimi osób. Mogą też Państwo śledzić najważniejsze wydarzenia związane z naszym Szpitalem.