Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

Reprezentant: 
Małgorzata Popławska, Marek Maślerz
Numer telefonu: 
12 42 44 272
Numer faksu: 
12 42 44 300
Logo lub avatar użytkownika - Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe (KPR) jest kontynuatorem tradycji i działalności Ochotniczego Towarzystwa Ratunkowego, które na stałe wpisało się w krakowski krajobraz . Przez swoją działalność Pogotowie realizuje humanitarne wartości idei ratownictwa. Krakowskie Pogotowie Ratunkowe  jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia . Organem założycielskim KPR jest Województwo Małopolskie jako jednostka samorządu terytorialnego. Na mocy Uchwały Sejmiku Samorządu Województwa Małopolskiego Krakowskie Pogotowie Ratunkowe i Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego z dniem 1 stycznia 2001 roku zostały przekształcone w jeden publiczny zakład opieki zdrowotnej. Organami KPR jest Dyrektor i Rada Społeczna składająca się z przewodniczącego wyznaczonego przez Marszałka Województwa Małopolskiego i ośmiu członków.