Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy

Reprezentant: 
Ewa Noga
Logo lub avatar użytkownika - Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy jest jednostką medyczną szczebla wojewódzkiego utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania oraz sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi. Jednostka prowadzi działalność statutową określoną w ustawie z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. 2004 r. Nr 125, poz. 131, tj. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 14 lipca 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 1184)). Świadczenia zdrowotne realizowane są przez wykwalifikowaną kadrę medyczną w oparciu o specjalistyczną bazę diagnostyczną.