Małopolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie

Reprezentant: 
Stanisław Stępniewski
Numer telefonu: 
12 275 17 53
Numer faksu: 
12 275 17 50
Logo lub avatar użytkownika - Małopolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie

Małopolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie  składa się z dwóch jednostek:

1. Szpitala Rehabilitacyjnego w Radziszowie
2.  Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji i Profilaktyki (WORiP) w Krakowie.

Udzielamy świadczeń medycznych na najwyższym poziomie, od 2003 r. MCRD posiada certyfikat akredytacyjny nadany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.   
Obejmujemy opieką dzieci i młodzież (od 1 miesiąca życia do lat 18). 

Zajmujemy się rehabilitacją:

 -   Schorzeń układu kostno-stawowego (skrzywienia kręgosłupa, osteoporoza młodzieńcza, deformacja klatki piersiowej, martwice jałowe kości, dysplazje stawów biodrowych i t p.),

- Schorzeń tkanki łącznej i mięśni (młodzieńcze zapalenie stawów, dystrofie mięśniowe, itp),
- Stanów pourazowych (wypadki, zwichnięcia, złamania)

- Zaburzeń wieku rozwojowego

- Wad wrodzonych,