Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie

Reprezentant: 
Piotr Kopijasz
Numer telefonu: 
33 875 24 46
Numer faksu: 
33 875 45 59
Logo lub avatar użytkownika - Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie rozpoczął swoją działalność 1 lipca 1978 roku. 1 września 1998 roku zarządzeniem Wojewody Bielskiego został przekształcony w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Świadczy usługi w zakresie psychiatrii i leczenia odwykowego. Obecnie dyrektorem szpitala jest mgr Marian Sołtysiewicz pełniący tą funkcję od 22 listopada 2002 roku. Szpital zlokalizowany jest w Andrychowie, miasteczku położonym przy głównym węźle komunikacyjnym Bielsko-Biała – Kraków. Placówka otoczona jest pięknym parkiem, w którym spokój znajdują wszyscy pacjenci zakładu. WSP w swojej strukturze posiada nowoczesne oddziały psychiatryczne, oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, oddział terapii uzależnień od alkoholu, oddział dzienny psychiatryczny, oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu, poradnię zdrowia psychicznego. Szpital dysponuje łącznie 234 łóżkami.