Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie

Reprezentant: 
Jan Musiał
Numer telefonu: 
+48146310200
Logo lub avatar użytkownika - Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie

Zespół Przychodni Specjalistycznych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie działa od 12 czerwca 2000 roku.

Powstał w wyniku restrukturyzacji Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. Jest pełnoprawnym, samodzielnym specjalistycznym zakładem opieki zdrowotnej. ZPS swoje statutowe cele realizuje w oparciu o umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia, niepublicznymi i publicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz podmiotami gospodarczymi.

Do zadań ZPS należy m. in.:

udzielanie indywidualnych, specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń zdrowotnych,
udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej,
wykonywanie zabiegów chirurgicznych,
wykonywanie badań diagnostycznych,
prowadzenie rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych,
prowadzenie badań i terapii psychologicznej,