Stanowisko Małopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej z dn. 15 listopada 2012 r. w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych

Stanowisko MZP ZOZ w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami zostało przesłane do Ministerstwa Zdrowia  w ramach konsultacji społecznych.

Załącznik: