Przystąp do związku

Jeśli jesteś zainteresowany przyłączeniem się do najbardziej reprezentatywnej organizacji pracodawców służby zdrowia w Małopolsce, skontaktuj się z Biurem Związku:

Anna Sekuła

tel: 690 292 675

e-mail: biuro@mzpzoz.pl

 

Wniosek o przyjęcie

Proszę podać oficjalną, pełną nazwę obowiązującą w odpowiednich rejestrach.
Proszę podać imię i nazwisko osoby reprezentującej instytucję zgłaszającą chęć członkostwa w Związku.
Proszę podać ważny adres e-mail do kontaktu.
Prosimy poświadczyć, że zapoznali się Państwo z warunkami członkostwa i statutem MZPZOZ.