Szpital Wojewódzki im. Świętego Łukasza w Tarnowie

Reprezentant: 
Anna Czech
Numer telefonu: 
14 621 25 81
Numer faksu: 
14 621 25 81
Logo lub avatar użytkownika - Szpital Wojewódzki im. Świętego Łukasza w Tarnowie

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza  w dniu 15 listopada 1993 roku przyjął pierwszego pacjenta na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Do końca 1993 roku uruchomiono jeszcze 8 oddziałów tj.: Neurologii, Okulistyki, Laryngologii, Dziecięcy, Wewnętrzny I z Ośrodkiem Dializ, Chirurgii Ogólnej, Urologii i Kardiologii -  razem 339 łóżek i 14 stanowisk do hemodializy.
W 1994 roku zwiększono liczbę łóżek do 415.

W 1995 roku uruchomiono kolejne  oddziały: II Wewnętrzny i Ostrych Zatruć, Ginekologiczno-Położniczy oraz Oddział Noworodków. W 1996 roku uruchomiono Oddział Neurochirurgii i Chirurgii Dziecięcej. W maju  2002 roku uruchomiono Szpitalny Oddział Ratunkowy (16 łóżek) a  jesienią Oddział Chemioterapii (20 łóżek) i Poradnię Onkologiczną  W 2005r. uruchomiony został Oddział Rehabilitacji oraz Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia ( oddział całodobowy, dzienny oraz poradnia).
 Dzięki wsparciu wojewódzkich władz samorządowych  zakończono budowę i w maju 2008 r. uruchomiono Zakład Radioterapii z Oddziałem Radioterapii, który wraz z Oddziałem Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii, Poradnią Onkologiczną i Poradnią Radioterapii tworzą Tarnowski Ośrodek Onkologiczny stanowiący największa placówkę kompleksowego leczenia onkologicznego dla pacjentów   wschodniej części Województwa Małopolskiego i zachodniego pogranicza Województwa Podkarpackiego.

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie jest największą placówką lecznictwa zamkniętego we wschodniej części Województwa Małopolskiego. Prowadzi lecznictwo zamknięte na 652 łóżkach (w tym: 16 Oddział Ratunkowy i 40 stanowisk noworodkowych  na Oddziale Noworodków)  Większość łóżek szpitalnych to łóżka o charakterze ostrym, z 20 oddziałów, 11 ma charakter zabiegowy.  Szpital przyjmuje głównie pacjentów z terenu miasta Tarnowa oraz powiatów: ziemskiego tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego oraz części powiatu bocheńskiego i terenów przygranicznych należących obecnie do Woj. Podkarpackiego tj. części powiatów: Dębica, Mielec i Jasło. Szpital prowadzi 26   Specjalistycznych Poradni Konsultacyjnych w których udzielane są świadczenia ambulatoryjne  dla pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych, pacjentów kierowanych przez lekarzy POZ, a także kierowanych przez  lekarzy innych placówek leczniczych.
W 2007r. uruchomione zostały: Poradnia Chirurgii Naczyniowej oraz Gabinet Zdrowia Psychicznego.
Od czerwca 2008 r. w strukturach  Szpitala funkcjonuje Specjalistyczna Poradnia Konsultacyjna Rehabilitacyjna.

Na rzecz podstawowej działalności Szpitala pracują: Blok Operacyjny, Zakład Diagnostyki Medycznej wraz z Zespołem Radiologii Zabiegowej, Zakład Patomorfologii, Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Centralna Sterylizatornia, Apteka Szpitalna .
Intensywnie rozwijana jest neurochirurgia  oraz kardiologia inwazyjna.

Od 2002 roku działa tu Szpitalny, Oddział Ratunkowy, który zapewnia pomoc w nagłych wypadkach dla wszystkich mieszkańców regionu. Rozwija się Oddział Chemioterapii, który  dał początek Tarnowskiemu Ośrodkowi Onkologicznemu. 

Tarnowski szpital im. św. Łukasza jest dzisiaj jedną z najważniejszych placówek służby zdrowia w regionie. Jest to zasługą dyrekcji, ale przede wszystkim wszystkich pracowników. Szpital ma ponad 600 łóżek na oddziałach wyposażonych w nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny. Jednak największym „majątkiem” jest wysoko wykwalifikowana kadra.