Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie

Reprezentant: 
Anna Maciąg
Numer telefonu: 
12 633 76 18
Numer faksu: 
12 633 68 26
Logo lub avatar użytkownika - Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie

W Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie, mieszczącej się na IV piętrze przy ul. Batorego 3 leczeniem pacjentów zajmują się głównie lekarze specjaliści. Udzielają oni specjalistycznych konsultacji, w wyniku których pacjent może podjąć kompleksowe leczenie stomatologiczne. Współpraca całego zespołu zapewnia kompleksowość i ciągłość leczenia stomatologicznego, dzięki czemu Przychodnia może wypełniać swoją misję dążąc nieustannie do podnoszenia poziomu satysfakcji pacjentów. Misją Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie jest wspomaganie każdej grupy wiekowej pacjentów w utrzymaniu zdrowia jamy ustnej, a w przypadku jej chorób - ich diagnozowanie i kompleksowe leczenie przy zastosowaniu współcześnie obowiązujących metod terapeutycznych. Do zadań statutowych Przychodni należy udzielanie świadczeń specjalistycznych i konsultacji z zakresu stomatologii oraz uzupełnianie ich lecznictwem w zakresie podstawowym. Zadaniem Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie jest też prowadzenie specjalizacji dla lekarzy dentystów z Województwa Małopolskiego, a także prowadzenie, koordynacja i nadzór nad realizacją stażów podyplomowych dla lekarzy dentystów - absolwentów wydziału stomatologii uczelni medycznych. W skład Przychodni wchodzą Konsultacyjne Poradnie oraz Pracownie wspomagające działalność Poradni. Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia dla pacjentów ubezpieczonych realizuje świadczenia stomatologiczne w myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych. Wykonujemy również leczenie ponadstandardowe - odpłatne, nie objęte katalogiem świadczeń gwarantowanych oraz zabiegi stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym.