20- lecie Małopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej

W dniu 24-25 czerwiec 2021 roku odbył się Jubileusz z Okazji 20- lecia Małopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zakopanem. To wspaniałe święto było okazją do wzruszeń i refleksji nad dotychczasowymi osiągnięciami oraz kolejnymi stawianymi celami działań.

W spotkaniu wziął udział Wiceminister Zdrowia –Maciej Miłkowski , Wicemarszałek Województwa Małopolskiego- Łukasz Smółka, Komisja Zdrowia na czele z przewodniczącym Markiem Wierzbą., Prof. dr hab. med. Jerzy Wordliczek Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. klinicznych w Collegium Medicum, Dyrektor NFZ MOW Elżbieta Fryźlewicz Chrapisińska, Małopolski Inspektor Sanitarny - Dyrektor Jarosław Foremny, Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej -dr Lech Kucharski, Urząd Marszałkowski- Dyrektor Departamentu Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych- Dominika Studnicka, Urząd Marszałkowski- Dyrektor Biura Inwestycji Strategicznych- Monika Michalska-Mazgaj, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej- Dyrektor - Wioletta Wilimska wraz z Dyrektorami Szpitali Powiatowych, Członkami Związku Pracodawców ZOZ, Członkami Honorowymi Związku oraz osobami działającymi w związku w poprzednich latach i przedstawicielami firm współpracujących ze szpitalami.

W okresie minionych 20 lat Związek aktywnie realizował swoje cele w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości ustawowej, organizacyjnej i finansowej ochrony zdrowia. Kasy Chorych, Narodowy Fundusz Zdrowia, restrukturyzacje podmiotów, wycena punktowa, sieć szpitali, roszczenia płacowe i przyjęte sposoby ich rozwiązywania, okres pandemii, ciągłe problemy z poziomem finansowania. Przed nami kolejne zapowiadane zmiany związane z reorganizacją w ochronie zdrowia, które niewątpliwie pozwolą na kolejny etap realizacji celów postawionych przed Związkiem przez jego założycieli 20 lat temu. Związek podejmuje coraz trudniejsze wyzwania, które stawia nowoczesna medycyna i bardziej wymagająca ochrona zdrowia.