Konferencja MZP ZOZ, 16-17 października 2014 r. Zakopane

W dn. 16-17 października w Zakopanem odbyła się konferencja członków Małopolskiego Związku Pracodawców ZOZ. Tematem przewodnim spotkania było tworzenie regionalnej mapy potrzeb zdrowotnych w świetle nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz finansowanie świadczeń zdrowotnych w Małopolsce w 2015 roku.

Gośćmi konferencji byli Barbara Bulanowska - dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Joanna Bogacz - kierownik Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Dariusz Madera - dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.