Konferencja Członków MZPZOZ w Zakopanem 16-17 marca 2022

W dniach 16-17 marzec 2022 r. w Zakopanem odbyła się konferencja członków Małopolskiego Związku Pracodawców ZOZ. Tematami przewodnimi  spotkania były: Przedstawienie  bieżącej strategii Ministerstwa Zdrowia w odniesieniu do  szpitalnictwa oraz  pozostałych podmiotów ochrony zdrowia oraz odniesienie się do problemów przedstawionych przez MZPZOZ m.in. informacja o okresach rozliczeniowych w 2022 roku, wzrost wynagrodzenia personelu podmiotów leczniczych od 01 lipca 2022 r., omówienie projektu ustawy o modernizacji szpitalnictwa, funkcjonowanie systemu ratownictwa w Małopolsce ze szczególnym uwzględnieniem Izb Przyjęć i SOR-ów, perspektywa funkcjonowania stomatologii w ramach środków publicznych.

Gośćmi spotkania byli m.in:

Maciej Miłkowski –Wiceminister Zdrowia

Łukasz Smółka - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Elżbieta Fryźlewicz –Chrapisińska Dyrektor  MOW NFZ w Krakowie

Dominika Studnicka- Dyrektor Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu