Zakup energii elektrycznej dla grupy podmiotów leczniczych

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej czynnej, w podziale na dwa pakiety - zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2A i 2B do SIWZ – FORMULARZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis załączników:
1. Ogłoszenie
2. Siwz
3. załącznik 2A - opis przedmiotu
4. załącznik 2 B - opis przedmiotu
5. JEDZ - (pdf.)
6. JEDZ - do zaimportowania (espd-request, Dokument XML)