Dostawa rękawic diagnostycznych według 3 zadań

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic diagnostycznych według 3 zadań (3 części):

  • ZADANIE NR 1 - rękawice diagnostyczne - lateksowe niesterylne, pudrowane, jednorazowe opakowanie;
  • ZADANIE NR 2 - rękawice diagnostyczne - lateksowe niesterylne, bezpudrowe, jednorazowe opakowanie;
  • ZADANIE NR 3 - rękawice diagnostyczne - nitrylowe bezpudrowe, niesterylne, jednorazowe opakowanie; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do siwz formularze ilościowo-cenowe i załącznik 1A do siwz pn. parametry jakościowe rękawic. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.